پیوند

mqdefaultسفر از پاریس برای یک دیدارجمعی از نمایشگاه

https://www.youtube.com/watch?v=M8XDmLv57D8

نمایشگاهی بود که فاصله ها را از میان بر می داشت. زمان و مکان را حذف می کرد و تو را رو در روی آن عزیزان قرار می داد. می خواستی دست دراز کنی و وجود پُر شور و سرشار از زندگی آنها را لمس کنی. انگار که بیست و چهار سال از آن تابستان شوم نگذشته است و انگار که خاک های سرد خاوران ها، تنها کابوسی تیره است که تو پس می زنی و از ورای آن یادگارها، با منوچهر و کریم و هبت، با لاله و معصومه و شیدا به گفتگو می نشینی.
در سپتامبر ۲۰۱۲ و در بیست و چهارمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ١٣٦٧، شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» برای گرامیداشت یاد جانباختگان این فاجعه ملی فراخوان داد.
در چهارچوب این فراخوان و همراه با حرکت های نهادهای عضو شبکه در شهرهای اروپا و آمریکا، کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی یک سفر جمعی به فرانکفورت را برای دیدار از نمایشگاه «امید نام من است» سازمان داد.
این فیلم روایت کوتاهی است از این دیدار و از این سفر. دیداری که می خواست در کنار هزاران حرکت کوچک و بزرگ دیگر، یاد آن عزیزان را زنده نگه دارد و سپاسی باشد از منیره برادران، پرستو فروهر و دیگر عزیزانی که برای برپایی این نمایشگاه تلاش کردند.

Advertisements

پیوند

DW1نمایشگاه «یادگارهای زندان و فرار ایرانیان» در آلمان

شنبه شب (۱۰ مارس / ۲۰ اسفند) در خانه «آنه فرانک» در فرانکفورت نمایشگاه «امید نام من است» با حضور منیره برادران، پرستو فروهر، شهردار فرانکفورت و مدیریت خانه آنه فرانک و حدود ۳۰۰ نفر بازدیدکننده ایرانی و آلمانی گشایش یافت.